O SPOLEČNOSTI

A-Trio (CZ), s.r.o. byla založena v roce 2000. Cílem je zajišťovat a poskytovat služby v oblasti Rozvoje Nemovitostí – Realitního Developmentu.

Jedná se o Řízení Projektu – Projektový Management a s tím související služby. Tento servis je nabízen a zajišťován jak u vlastních investičních akcí, tak i u projektů financovaných jinými investory.

Základní činnosti:

  • Vyhledání a zajištění koupě nemovitostí v Praze a některých vybraných lokalitách, 
  • Vytvoření podnikatelského záměru projektu, vypracování a analýza nákladových a výnosových částí, stanovení ekonomické návratnosti, zabezpečení podkladů pro financování projektu, asistence při získání financování projektu,
  • Analýza trhu, návrh marketingových a prodejních strategií projektu,
  • Inženýring projektu,
  • Výběr architekta, projekčních kanceláří, dodavatele stavby, jejich koordinaci a kontrolu ve všech fázích od projekční přípravy do dokončení stavby včetně garanční doby,
  • Zajištění kompletního cenového a technického dozoru stavby, jejich řízení, spolupráce a kontrola,
  • Vytvoření právního rámce (smluvní vazby s dodavatelem, architektem, atd.) a zajištění právního servisu konkrétního projektu.

Rozsah služeb pro jiného Investora závisí na jeho konkrétním požadavku. Investor dostává všechny potřebné informace a podklady pro své rozhodování. O průběhu projektu je průběžně a pravidelně informován.