SLUŽBY

Společnost provádí:

Řízení projektu - projektový management a veškeré související služby, toto mimo jiné obsahuje:

  • Vyhledání a zajištění koupě nemovitostí v Praze a některých vybraných lokalitách,
  • Vytvoření podnikatelského záměru projektu, vypracování a analýza nákladových a výnosových částí, stanovení ekonomické návratnosti, zabezpečení podkladů pro financování projektu, asistence při získání financování projektu,
  • Analýza trhu, návrh marketingových a prodejních strategií projektu,
  • Inženýring projektu,
  • Výběr architekta, projekčních kanceláří, dodavatele stavby. Jejich koordinaci a kontrolu ve všech fázích od projekční přípravy do dokončení stavby včetně garanční doby,
  • Zajištění kompletního cenového a technického dozoru stavby, jejich řízení, spolupráce a kontroly,
  • Vytvoření právního rámce (smluvní vazby s Dodavatelem, Architektem, atd.) a zajištění právního servisu jednotlivého projektu.

Rozsah služeb pro jiného Investora závisí na jeho konkrétním požadavku. Investor dostává všechny potřebné informace a podklady pro své rozhodování. O průběhu projektu je průběžně a pravidelně informován.