FINANCOVÁNÍ


SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

STANDARDNÍ

 • záloha 1. - rezervační poplatek: 200.000,-Kč
 • doplatek  - po podpisu Kupní smlouvy

PŘI ČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU

 • záloha 1. - rezervační poplatek: 200.000,-Kč
 • záloha 2. - po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 15% z celkové kupní ceny
 • doplatek - po podpisu Kupní smlouvy, platba se rovná celkové kupní ceně pozemku snížené o 1. a 2. zálohu

Pozn.: Doplatek kupní ceny může být hrazen z hypotečního úvěru klienta. Hypoteční úvěr Vám pomůžeme zajistit u financující banky, popřípadě prostřednictvím hypotečního makléře.

Kupní smlouva se podepisuje do 30 dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.


HypoAsistent s.r.o.

Opletalova 6
110 00 Praha 1
http://www.hypoasistent.cz


ZÁRUKY

 • před podpisem Kupní smlouvy není pozemek zatížen žádnými závazky třetích stran
 • po podpisu Kupní smlouvy se kupující stává majitelem pozemku včetně registrace v Katastru nemovitostí POSTUP KOUPĚ NEMOVITOSTI

ÚSTNÍ REZERVACE:

 • jedná se o „nezávazný“ akt a je sjednáván Prodejcem na dobu maximálně sedmi kalendářních dnů.
 • v této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem tzv. „Rezervační smlouvy“, která bude každému zájemci k dispozici na těchto www stránkách v sekci  „Dokumenty“

REZERVAČNÍ SMLOUVA:

 • písemná rezervace je závazná a vznikne podpisem „Rezervační smlouvy“.
 • rezervační poplatek ve výši 200.000,-Kč včetně DPH hradí zájemce do sedmi kalendářních dnů od podpisu „Rezervační smlouvy“ na číslo účtu, které je ve smlouvě uvedeno, variabilním symbolem je rodné číslo kupujícího.
 • rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1. zálohou dle splátkového kalendáře, který je obsažen ve „Smlouvě o budoucí kupní smlouvě“, resp.  „Kupní smlouvě"
 • v případě, že zájemce z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá ve prospěch prodejce.

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ:

 • tato smlouva se podepisuje pouze v případě využití hypotečního úvěru
 • nejpozději do třiceti kalendářních dnů od podpisu „Rezervační smlouvy“ je se zájemcem projednána a podepsána „Smlouva o budoucí kupní smlouvě", která upravuje smluvní vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Smlouva blíže specifikuje prodávanou nemovitost včetně infrastruktury, stanovuje platební podmínky a popisuje jednotlivé fáze koupě.
 • nejpozději do dalších deseti kalendářních dnů od podpisu „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ kupující provede platbu 2. zálohy dle smluvního platebního harmonogramu.

KUPNÍ SMLOUVA:

 • do deseti dnů po podpisu „Kupní smlouvy“ kupující uhradí doplatek dle smluvního platebního harmonogramu v případě hypotéky (resp. doplatek v případě standartního platebního kalendáře).
 • po podpisu vlastní „Kupní smlouvy“, „Návrhu na vklad Kupní smlouvy“ a doplacení kupní ceny provede prodávající nejpozději do pěti kalendářních dnů vklad do Katastru nemovitostíDOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ INFRASTRUKTURY

 • k dokončení výstavby infrastruktury a napojovacích bodů dochází dle smluvního harmonogramu v „Kupní smlouvě“