INFRASTRUKTURA


TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


VODOVOD

 • Napojení na hlavní vodovodní řad v nově vybudované komunikaci bude ukončeno v ploše každého pozemku. Přesná poloha ukončení zaznamenána na předaném výkrese.

  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

  • Napojení na hlavní kanalizační stoku ukončeno za hranicí pozemku ve stejné pozici jako vodovodní přípojka, hlavní kanalizační tlaková stoka napojena do městské kanalizace a městskou ČOV.
  PLYNOVOD
  • Veřejná část domovní přípojky bude ukončena ve společné elektro-plyn skříni na společné hranici dvou sousedních parcel.

  KOMUNIKACE
  • Veřejné komunikace na hranici pozemků.

  ELEKTRICKÁ ENERGIE

  • Veřejná část domovní přípojky ukončena v elektro-plyn skříni na společné hranici dvou sousedních pozemků, na těchto parcelách s možností napojení domovního rozvaděče s měřením, rezervovaný příkon pro každý pozemek je 3 x 25 A. (realizuje společnost ČEZ)

  POZNÁMKY

  • Předmětné pozemky jsou bez sadových úprav, staveb a bez oplocení.
  • Infrastruktura bude dokončena v lednu 2016.